Leverandør av sofware-løsninger og tjenester til forlagsbransjen og norsk næringsliv i over 20 år.

Vi leverer kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for abonnement og annonsesalgshåndtering

Hvorfor Endurico Media?


Ønsker dere mer informasjon på e-post eller gjennom en samtale, et uforpliktende møte der vi går igjennom deres behov og ser på mulige løsninger vi kan tilby, en demonstrasjon av systemet via for eksempel Skype, ikke nøl med å kontakte oss.

Produkt og tjenester

Vårt hovedsatsningsområde er Skytjenesten Endurico, med tilliggende tjenester, selve skytjenesten består av to systemer:
Som kunde kan dere velge å benytte ett system eller begge.

Systemet har også CRM-funksjonalitet, som blant annet omfatter: Tilliggende tjenester som vi tilbyr:
Disse tjenestene tilbys i samarbeid med vår deleier
Akershus Reklame Team AS.
Denne tjenesten tilbys i samarbeid med vår deleier Prinstream AS.


Noen kunder:

Om oss

Endurico Media har som mål å tilby effektive og rasjonelle databaseløsninger, spesielt designet for vår primære målgruppe, forlag og medlemsorgansisasjoner, som har medlemmer og/eller abonnenter. Vi har arbeidet mot denne målgruppen siden midten av 1990-tallet. Våre løsninger er og har blitt brukt av rundt 200 bedrifter, hovedsakelig i Norge.

Endurico i sin nåværende form ble etablert i 2001. I 2017 gikk
Arne Bruun, som er eier av Akershus Reklame Team AS, inn på eiersiden sammen med Per Halvorsen. Dette var et ledd i en strategisk satsning fra alle involverte parter, som gjør oss i felleskap til en totalleverandør av tjenester rundt abonnementshåndtering.

Utviklingsplattform

Våre standard systemer er utviklet i Microsoft Visual Studio og foretrukken database er Microsoft SQL server. Vår Windows versjon er utviklet i Microsoft Visual Foxpro. Skreddersydde løsninger blir i hovedsak utviklet av vårt datterselskap i Petrozavodsk, Russland.

Kontakt

Endurico Media AS

Sandstuveien 70 A

NO-0680 OSLO

Tel.: +47 22 54 99 92

www.endurico.no

E-post: post@endurico.no

_____________________________________

Daglig leder: Johnny Ekroll

Telefon: +47 90 12 62 26

E-post: johnny@endurico.no

Endurico Media AS - Sandstuveien 70A - NO-0680 OSLO - www.endurico.no - post@endurico.no - Tel: +47 22 54 99 92 - Org.nr.: NO 983 887 090 MVA