Leverandør av sofware-løsninger og tjenester til forlagsbransjen og norsk næringsliv i over 20 år.

Nye eiere og ny satsning på AboAdmin

Endurico Media AS (Endurico) & Akershus Reklame Team AS (ART), inngikk i juni 2021 avtale om overtakelse av programvaren AboAdmin fra Endurico til ART, som følge av mange års samarbeid og felles eierskap.

Målsetningen med dette er 2 ting, oppskalert satsning på videreutvikling av løsningen;

a) å styrke tilbudet og tjenester ART har i markedet, slik at kundene kan rendyrke sin kjernevirksomhet.

b) Flytte den tekniske løsningen inn i driftsmiljøet til ART, der flere kompetente ressurser er tilgjengelige for å jobbe med og videreutvikle løsningen. Alle ressurser og kompetanse fra Endurico er også med i overtakelsen, og vil sitte sammen med ART sitt driftsmiljø fremover.

Hva betyr dette for deg som bruker?

I utgangspunktet vil du som bruker løsningen ikke merke noe, med unntak av de kommersielle betingelsene flyttes fra Endurico til ART. For fremtiden betyr dette gradvis oppdatert grensesnitt og nye funksjoner for å dekke moderne behov.

Hva skjer fremover?

Vi har observert et uttrykt ønske og behov fra våre kunder med å videreutvikle løsningen AboAdmin. Vi var så heldige å få med oss Kim Holm på laget, som skal hjelpe oss med å lede denne videreutviklingen. Kim Holm, begynte hos ART 1. august, og har lang fartstid med utvikling og implementering av ulike administrative systemer. De siste 6 årene har han jobbet som produktsjef i Helthjem, og han har derfor sterk kjennskap til bransjen og kundene som ART jobber med.

Kim vil i løpet av Q3 invitere kunder, samarbeidspartnere og interessenter til en workshop, der hensikten er forankre den videre retningen for AboAdmin. Dersom du er spesielt interessert i å delta i en slik workshop, send gjerne en epost til kim@art-as.no.


Lurer du på noe?

Ta kontakt med:

Produkteier ART Abo/CRM: Kim Holm, kim@art-as.no, 920 54 263

Daglig leder ART: Arne Bruun, arne@art-as.no, 404 18 391

Daglig Leder Endurico: Johnny Ekroll, johnny@endurico.no, 901 26 226

Kontakt

Endurico Media AS

Fjukstubben 26

NO-2150 Årnes

www.endurico.no

E-post: post@endurico.no

_____________________________________

Daglig leder: Johnny Ekroll

Telefon: +47 90 12 62 26

E-post: johnny@endurico.no

Endurico Media AS - Fjukstubben 26 - NO-2150 Årnes - www.endurico.no - post@endurico.no - Tel: +47 90 12 62 26 - Org.nr.: NO 983 887 090 MVA